Αξονική Στεφανιαιογραφία

Με την αξονική στεφανιαιογραφία βλέπουμε με ακρίβεια χιλιοστού τις αρτηρίες της καρδιάς και μπορούμε  να μελετήσουμε τυχόν αθηρωματικές πλάκες ή στενώσεις. Η αξονική στεφανιαιογραφία είναι αναίμακτη, ασφαλής και σύντομη. Ωστόσο, σε περίπτωση που από την εξέταση αναδειχθούν μέτριες ή σοβαρές στενώσεις, το πιθανότερο είναι πως θα πρέπει να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο κανονική (επεμβατική) στεφανιαιογραφία και ενδεχομένως διενέργεια αγγειοπλαστικής (τα γνωστά “μπαλονάκι” και stent).

Όπως όλες οι αξονικές τομογραφίες για όλα τα όργανα του σώματος, έτσι και στην αξονική καρδιάς η απεικόνιση γίνεται με χρήση ακτινοβολίας.

Η ποσότητα της ακτινοβολίας στην εξέταση αυτή είναι αρκετά μικρή και όταν απαιτείται, τα οφέλη που προκύπτουν από τη διενέργεια της εξέτασης υπερτερούν σημαντικά του μικρού κινδύνου από την έκθεση σε ακτινοβολία.