Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να εντοπίσει και να ποσοτικοποιήσει την ίνωση, τη φλεγμονή, το οίδημα και το λίπος στο μυοκάρδιο όπως επίσης και να χαρακτηρίσει τους όγκους της καρδιάς. Έτσι αποτελεί άριστη μέθοδο για τη διάγνωση ή παρακολούθηση ασθενών με μυοκαρδίτιδα ή μυοκαρδιοπάθειες όπως η υπερτροφική και η διατατική μυοκαρδιοπάθεια και οι διηθητικές νόσους του μυοκαρδίου όπως η σαρκοείδωση και η  αμυλοείδωση. Πρόκειται λοιπόν για μια απολύτως ασφαλή και ανώδυνη εξέταση, που προσφέρει υψηλής ανάλυσης εικόνες της καρδιάς σε πολλαπλά επίπεδα χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας και δίχως περιορισμούς από ακουστικά παράθυρα.