Ειδικό Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας και Αποκατάστασης

Το Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας και Αποκατάστασης  του Καρδιολόγου κ. Σακαδάκη Ελευθέριου  έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης αντιμετώπισης στους ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια τόσο σε νοσοκομειακό όσο και σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο.

Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών πραγματοποιείται μέσα από μία σειρά δράσεων:

 • Συνεργασία με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του νοσοκομείου καθώς και με παραπέμποντες καρδιολόγους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Εντοπισμός των ασθενών υψηλού κινδύνου με συχνές νοσηλείες για απορρύθμιση της καρδιακής τους ανεπάρκειας.
 • Επαναξιολόγηση και προαγωγή της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής.
 • Τοποθέτηση συσκευών σε επιλεγμένους ασθενείς με στόχο τη μείωση των επανεισαγωγών των ασθενών στο νοσοκομείο και τη μείωση της θνησιμότητας.
 • Αυξημένη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρική φροντίδα μέσω τακτικής τηλεφωνικής επαφής με το ιατρικό προσωπικό του ιατρείου.

 

Η λειτουργία του ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας και Αποκατάστασης επικεντρώνεται στη:

 • Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ενός πρώτου ή υποτροπής καρδιακού συμβάματος.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ασθενών.
 • Εκπαίδευση των ασθενών και των συγγενών τους.
 • Συμβολή στην κατανόηση της καρδιακής τους κατάστασης και στην αποκατάσταση μετά από ένα καρδιακό συμβάν.
 • Διαφύλαξη της αυτοπεποίθησης .
 • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ασθενών μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα καθημερινής άσκησης προσαρμοσμένο στον κάθε ασθενή.
 • Βελτίωση της διαχείρισης του στρες.
 • Εξατομίκευση του διαιτολογίου για τον κάθε ασθενή από ειδικό διαιτολόγο και συστηματική καθοδήγηση ανάλογα με την κατάσταση της καρδιακής του λειτουργίας.
 • Επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργική κατάσταση και στην εργασία για τον κάθε ασθενή μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα μετά από το καρδιακό συμβάν.