Τρίπλεξ Καρδιάς

Το διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα (υπέρηχος ή triplex καρδιάς) μας επιτρέπει την αναλυτική εκτίμηση του μεγέθους της καρδιάς, της κινητικότητας των τοιχωμάτων, της δομής και της λειτουργίας των βαλβίδων αλλά και την απεικόνιση των μεγάλων αγγείων που μεταφέρουν το αίμα από και προς την καρδιά όπως.

Η διάρκεια της εξέτασης κυμαίνεται από 10-15 λεπτά για μία μελέτη με φυσιολογικά ευρήματα μέχρι και αρκετά περισσότερα λεπτά αναλόγως των ευρημάτων ή των εξειδικευμένων τεχνικών (π.χ εκτίμηση μυοκαρδιακής παραμόρφωσης) που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.Είναι εντελώς ανώδυνη εξέταση και δεν εκπέμπεται οποιουδήποτε είδους ακτινοβολία στον εξεταζόμενο.