Η ήπια σωματική άσκηση μειώνει το φορτίο και τα συμπτώματα της αρρυθμίας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με παροξυσμική ή εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή μετά από 6 μήνες παρακολούθησης έδειξε ότι η ήπια αερόβια σωματική άσκηση μείωσε σημαντικά τα επεισόδια της αρρυθμίας καθώς και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων αυτής σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Σχετικά Άρθρα