Η υψηλή κατανάλωση αλατιού αυξάνει την αθηροσκλήρυνση ακόμα και σε άτομα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα πρόσφατης μεγάλης μελέτης στη Σουηδία, τα υψηλά επίπεδα αλατιού στην καθημερινή διατροφή συνδέονται με επιδείνωση της αγγειακής μας υγείας ακόμα και πριν την ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης. Αυτό φάνηκε μέσω της ανάπτυξης αθηρωμάτωσης στις καρωτίδες και στα στεφανιαία αγγεία (με τρίπλεξ και αξονική στεφανιαιογραφία αντίστοιχα) στους εξεταζόμενους που ανέφεραν υψηλή κατανάλωση αλατιού στη διατροφή.

Σχετικά Άρθρα